Politechnika Śląska

Misja

Nowoczesna Uczelnia z tradycjami

Opis

Jedna z największych uczelni technicznych w Polsce. Założona ponad 75 lat temu. Jest laureatem konkursu „Inicjatywa doskonałości” jako jedna z 10 najlepszych uczelni w Polsce. Obecnie kształci ponad 18 tys. studentów.

W 2018 r. wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną utworzyła pierwsze w Polsce Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. W ramach, którego, na bazie laboratoriów uczelni, opracowano demonstrator technologii Przemysłu 4.0. Wkład uczelni do DIHa Silesia Smart System to wyniki i osiągnięcia projektów realizowanych w Centrum Kompetencji, demonstrator Przemysłu 4.0 oraz kadra naukowa. Uczelnia włącza się do DIHa w działania związane z automatyka i robotyką, cyberbezpieczeństwem oraz technologiami przyrostowymi.

logo
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
EU