O projekcie EDIH-SILESIA

logotypy UE2

 

Pełna nazwa Projektu:

Program FENG: „Budowanie i wykorzystanie potencjału sieci EDIH SILESIA SMART SYSTEMS w celu wzmacniania procesów transformacji cyfrowej w województwie śląskim i opolskim w Polsce”
nr umowy FENG.02.22-IP.02-0003/23-00

Program DIGITAL: „EDIH SILESIA SMART SYSTEMS capacity building and deployment in the EDIH network to enhance digital transformation in the Silesia and Opolskie Voivodships in Poland”
nr umowy DIGITAL: 101083499 — EDIH-SILESIA

Cele Projektu:

 • Budowa potencjału i wdrożenie do sieci Europejskiego Ośrodka Innowacji Cyfrowych (EDIH) w celu wzmocnienia transformacji cyfrowej w województwach śląskim i opolskim w Polsce.
 • Zwiększenie konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) na rynku globalnym poprzez wspieranie ich w procesie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

Struktura Konsorcjum Projektu EDIH-SILESIA:

 • Lider: Katowicka SSE SA
 • Partnerzy:
  • Politechnika Śląska
  • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała
  • Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Budżet:

 • Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 20 331 005,72 zł

Źródła Dofinansowania EDIH-SILESIA:

 • 50% - DIGITAL
 • 50% - FENG

 

EDIH-SILESIA to punkt kompleksowej obsługi realizowanej w formule one-stop-shop, wspierający przedsiębiorstwa w odpowiedzi na wyzwania cyfrowe poprzez:

 • zapewnienie dostępu do technicznej wiedzy fachowej i testów, a także możliwości „testowania przed inwestycją”, tzw. „test before invest
 • świadczenie usług w zakresie innowacji, takich jak doradztwo, szkolenia i rozwój umiejętności, które mają kluczowe znaczenie dla udanej transformacji cyfrowej,
 • pomoc przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, w szczególności w korzystaniu z technologii cyfrowych na rzecz zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego.

Dzięki wykorzystaniu wsparcia EDIH-SILESIA zrozumiesz:

 • wartość dodaną poszczególnych TECHNOLOGII CYFROWYCH,
 • nowe korzyści dla Twojej organizacji, ludzi i procesów,
 • jak szybko reagować na zmieniające się oczekiwania Twoich klientów,
 • jak NOWOCZESNE TECHNOLOGIE wpływają na zmniejszenie kosztów.
EU