O Silesia Smart Systems

SILESIA SMART SYSTEMS to platforma współpracy instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych i uczelni, skupiającą się na wsparciu przedsiębiorstw przemysłowych w procesach transformacji cyfrowej.

SILESIA SMART SYSTEMS wspiera przedsiębiorstwa przemysłowe, które chcą przeprowadzić transformację cyfrową z wykorzystaniem technologii Przemysłu 4.0 lub rozważające zmianę modelu biznesu i wdrożenie inteligentnych produktów z wykorzystaniem technologii cyfrowych

SILESIA SMART SYSTEMS oferuje usługi szkoleniowe, doradcze i demonstracyjne w trzech filarach specjalistycznych:

 1. Automatyka i robotyka (z uwzględnieniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego),
 2. Cyberbezpieczeństwo,
 3. Technologie przyrostowe i nowe materiały dla druku 3D.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat roli technologii cyfrowych w codziennej działalności lub współpracy ze specjalistami SILESIA SMART SYSTEMS skontaktuj się z naszym one-stop-shop -biurem obsługi klienta.

SILESIA SMART SYSTEMS stosuje podejście praktyczne i dopasowuje swoje usługi do konkretnych potrzeb klientów. Dzięki współpracy z dostawcami i integratorami, klienci mogą w łatwy sposób zapoznać się z potencjalnymi partnerami, z którymi mogą podjąć współpracę na etapie wdrożenia procesu transformacji cyfrowej.

SILESIA SMART SYSTEMS zapewnia wsparcie w postaci:

 • udostępnienia demonstratorów („test before invest”) do wykonania symulacji, testów i weryfikacji potencjalnych rozwiązań przed ich zastosowaniem we własnym przedsiębiorstwie,
 • wykonania audytów procesów i modeli biznesu, a następnie przeprowadzenia warsztatów mających na celu opracowanie planów działań procesu transformacji cyfrowej,
 • doradztwa w zakresie przygotowania strategii transformacji cyfrowej z uwzględnieniem modelu biznesowego przedsiębiorstwa opartego na kreowaniu usług opartych na produktach („servitisation”),
 • doradztwa i pośrednictwa w zakresie montażu finansowego dla projektów badawczo-rozwojowych z udziałem przedsiębiorstw, jednostek naukowych, dostawców technologii lub integratorów,
 • doradztwa i pośrednictwa w zakresie montażu finansowego dla komercjalizacji i skalowania rozwiązań start-up’ów i innych firm technologicznych działających w wyższej wymienionych obszarach specjalizacji,
 • szkoleń podstawowych związanych z przekazywaniem informacji i przykładów (dobre praktyki) dotyczących przeprowadzenia transformacji cyfrowej, z szczególną uwagą na wyższej wymienione obszary specjalizacji,
 • szkoleń specjalistycznych związanych ze wdrożeniem specyficznego procesu transformacji cyfrowej w danym przedsiębiorstwie przy współpracy z dostawcami technologii i integratorami,
 • pośrednictwa w nawiązaniu kontaktów i współpracy z dostawcami technologii i integratorami w zakresie opracowania, testowania i wdrożenia nowych rozwiązań (działania integrujące).
EU