Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza

Misja

Badania
Ekspertyzy
Wdrożenia Technologii

Opis

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach (Ł-IMŻ) świadczy usługi naukowo-badawcze, doradcze i szkoleniowe na rzecz producentów stali, użytkowników stali i instytucji związanych z hutnictwem żelaza i stali. Zdecydowana większość prac jest zorientowana na wdrożenie w przemyśle.

Zakres działalności Ł-IMŻ w ramach DIHa Silesia Smart System zdefiniowano w obszarze szeroko pojętych technologii przyrostowych (tzw. druku 3D). W szczególności opracowano scenariusze aplikacyjne w zakresie możliwości zastąpienia tradycyjnych metod drukiem 3D, wskazania nowych funkcjonalności produktów wytwarzanych z zastosowaniem tej metody, w tym projektowania dedykowanych dla tej technologii innowacyjnych stopów metali.

logo
ul. Karola Miarki 12-14
44-100 Gliwice