FundingBox Accelerator Sp. z o.o. (poza konsorcjum Projektu EDIH-SILESIA)

Misja

We are growth catalysts

Opis

FundingBox Accelerator to wiodąca w Europie Spółka, która  wspiera, promuje i  uruchamia technologiczno-innowacyjne inicjatywy skierowane do startupów oraz technologicznych MŚP.

  • Lider w zarządzaniu wsparciem finansowym dla stron trzecich - ponad 130 mln euro od 2014 roku;
  • 43 realizowanych projektów, w tym 35 na poziomie europejskim, w 9-ciu FBA jest koordynatorem.

Wkład Partnera w Silesia Smart System to wsparcie montażu finansowego oraz pośrednictwo w identyfikacji partnerów zagranicznych dla projektów międzynarodowych.

logo
al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa
EU