Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała

Misja

Budowanie lokalnego ekosystemu innowacji poprzez wspieranie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0

Opis

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Bielsko-Biała) jest instytucją otoczenia biznesu działającą od wielu lat na obszarze Podbeskidzia na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Dysponuje inkubatorem technologicznym, funduszami kapitałowymi i jest zaangażowana w szereg projektów międzynarodowych. Od 2014 roku prowadzi laboratorium produkcji FabLab, w ramach którego współpracuje ze spółkami technologicznymi oferującymi zaawanasowane rozwiązania dla procesów cyfryzacji oraz prowadzi działalność edukacyjno-szkoleniową w zakresie technologii przyrostowych. Jest członkiem międzynarodowej sieci FabLabów i hubów innowacji cyfrowych. ARRSA oferuje kompleksowe wsparcie dla firm i społeczeństwa w procesie transformacji cyfrowej, w szczególności w zakresie wdrażania technologii Przemysłu 4.0.

logo
ul. Cieszyńska 365
43-382 Bielsko-Biała
EU