Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Misja

Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorców, przyciąganie nowych inwestycji, promocja tworzenia miejsc pracy

Opis

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych oraz nr 1 w Europie i nr 2 na Świecie w rankingu FDI Business Financial Times 2019.

Katowicka SSE S.A. obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie oraz 6 powiatów województwa opolskiego. Obecnie w KSSE działa  450 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 42 mld złotych i stworzyły ponad 80.000 miejsc pracy.

Katowicka SSE S.A. została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 roku. Utworzono ją w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie.

Jako Zarządzający strefą ekonomiczną, Katowicka SSE S.A. oprócz statutowej działalności świadczy również dodatkowe usługi wspierające podmioty działające w strefie oraz jej otoczeniu. Od 2018 KSSE zrealizowała szereg działań promocyjnych i szkoleniowych na rzecz Przemysłu 4.0, m.in. w ramach Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, jak również w ramach klastra SA&AM i grupy tematycznej Przemysł 4.0.

logo
ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice
ul. Rybnicka 29, 44-100 Gliwice
EU