Doradztwo w zakresie wyboru technicznych środków ochrony wykorzystujących potencjał sztucznej inteligencji

Opis usługi

Usługa ma na celu wsparcie przedsiębiorstwa w wyborze technicznych środków ochrony w zakresie cyberbezpieczeństwa wykorzystujących potencjał sztucznej inteligencji.

Etapy usługi

  • Analiza wymagań klienta
  • Przedstawienie propozycji rozwiązania problemu
  • Przygotowanie raportu z zaleceniami i przekazanie go klientowi

Wartość dla klienta

  • Lepsze zrozumienie warunków koniecznych do wdrożenia rozwiązania wykorzystującego potencjał sztucznej inteligencji w obszarze technicznych środków ochrony informacji (przetwarzanych w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem w danej organizacji)
  • Informacja odnośnie procesu unowocześnienia realizowanych w przedsiębiorstwie procesów cyfrowych z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa, w oparciu o stuczną inteligencję
  • Realizacja oferowanej usługi przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa, min. poprzez unowocześnienie realizowanych procesów, w istocie kształtując transformację cyfrową organizacji.