Testowanie jakości transmisji danych w cyfrowych systemach łączności bezprzewodowej w symulowanym środowisku elektromagnetycznym

Opis usługi

Ocena jakości transmisji danych w systemach bezprzewodowych prowadzona w warunkach laboratoryjnych polega na symulacji współistnienia nowobudowanych systemów bezprzewodowych lub dostępnych na rynku systemów implementowanych w środowisku przemysłowym, ciągach technologicznych, układach automatyki sterowania i kontroli, z szeregiem mogących działać w ich otoczeniu, nadawczych urządzeń radiowych, takich jak publiczne systemy broadcastowe, foniczne i wizyjne, rządowe i amatorskie systemy łączności radiowej krótkiego zasięgu, systemy telefonii mobilnej i cyfrowej transmisji danych 3G, 4G, UMTS, a zwłaszcza lokalne sieci bezprzewodowej transmisji danych w pasmach 2,4GHz i 5GHz takie jak WiFi, Bluetooth, ZigBee, a także z wszelkimi innymi źródłami silnych pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych od fal długich po mikrofale.

Etapy usługi

Wartość dla klienta

Klient otrzymuje raport zawierający informacje na temat zidentyfikowanych podatności pozwalający opracować wytyczne do modyfikacji układowych budowanego lub implementowanego systemu bezprzewodowego, zmian w sterowanym procesie lub urządzeniu, modyfikacji oprogramowania części radiowej i/lub wykonawczej, bądź całkowitej zmiany przyjętej koncepcji na etapie przedwdrożeniowym, dzięki czemu może uniknąć potencjalnych trudnych do oszacowania strat mogących wystąpić w przypadku pojawienia się podatności w rzeczywistym środowisku, zwłaszcza już po wdrożeniu, rozpoczęciu procesu produkcji, sterowania lub kontroli rzeczywistego obiektu przemysłowego.