Testowanie jakości transmisji danych w cyfrowych systemach komunikacji bezprzewodowej w symulowanym środowisku elektromagnetycznym

Opis usługi

Usługa oceny jakości transmisji danych w systemach bezprzewodowych, odbywająca się w warunkach laboratoryjnych. Proces ten obejmuje symulację współistnienia nowobudowanych systemów bezprzewodowych lub tych dostępnych na rynku, które są implementowane w środowisku przemysłowym. W ramach oceny brane są pod uwagę ciągi technologiczne, układy automatyki sterowania i kontroli.

Symulacja uwzględnia również szereg nadawczych urządzeń radiowych działających w otoczeniu, takich jak publiczne systemy broadcastowe, foniczne i wizyjne. Ponadto bierze pod uwagę rządowe i amatorskie systemy łączności radiowej krótkiego zasięgu, systemy telefonii mobilnej i cyfrowej transmisji danych 3G, 4G, UMTS. W zakresie uwzględnionych technologii znajdują się również lokalne sieci bezprzewodowe transmisji danych w pasmach 2,4GHz i 5GHz, takie jak WiFi, Bluetooth, ZigBee. Symulacja obejmuje także wszelkie inne potencjalne źródła silnych pól elektromagnetycznych w zakresie częstotliwości radiowych, od fal długich po mikrofale.

Etapy usługi

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wartość dla klienta

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

EU