Demonstracja i doradztwo w zakresie wykorzystania AI w wykrywaniu wad komponentów

Opis usługi

Usługa polegająca na opracowaniu rozwiązania, z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, do automatycznej kontroli/wykrywania wad (np. mikropęknięć) powstałych w elementach podczas procesów obróbki termicznej i mechanicznej.

Etapy usługi

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wartość dla klienta

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Więcej informacji

EU