Opracowanie efektywnego sposobu detekcji wad elementów

Opis usługi

Usługa polega na opracowaniu rozwiązania z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji do automatycznej kontroli/ wykrywania wad (np. mikropęknięć) powstałych w elementach podczas procesów obróbki termicznej i mechanicznej w przedsiębiorstwie

Etapy usługi

  • Identyfikacja i klasyfikacja występujących wad
  • Analiza skuteczności obecnego sposobu wykrywania wad
  • Propozycja i ocena metod wykorzystania sztucznej inteligencji do detekcji wad
  • Analiza porównawcza skuteczności stosowanego sposobu detekcji wad vs proponowane rozwiązanie z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji

Wartość dla klienta

W wyniku realizacji usługi klient otrzyma opracowanie w postaci raportu z zastosowania metod sztucznej inteligencji w badaniach detekcji wad elementów.

Podczas realizacji badań przeprowadzane będą konsultacje z zespołem naukowym w zakresie zastosowania sztucznej inteligencji w procesach produkcyjnych (np. utrzymania ruchu maszyn, monitorowania przebiegu procesu produkcji), z możliwością wykorzystania proponowanych rozwiązań także w innych obszarach.

W wyniku realizacji usługi klient będzie w stanie podejmować następujące działania w ramach procesu transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie: projektowanie nowych rozwiązań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji; prognozowania powstawania wad elementów na podstawie zgromadzonych danych; poszukiwanie nowych obszarów, w których wykorzystanie sztucznej inteligencji będzie efektywne biznesowo.

Więcej informacji