Go digital - warsztaty demonstracyjne

Opis usługi

Usługa ma na celu przedstawienie firmie konkretnych przykładów wdrażania rozwiązań cyfrowych. Po części pokazowej, na bazie prezentacji własnych KSSE lub/i prezentacji dostawców i integratorów rozwiązań Przemysłu 4.0 (w tym rozwiązań cyfrowych), warsztaty będą poświęcone wybranym tematom.

Etapy usługi

  • Zapoznanie się z profilem klienta i dopasowanie treści bloków szkolenia do specyfiki organizacji klienta (sektor, główne obszary działalności i procesy zachodzące w organizacji klienta)
  • Przeprowadzenie prezentacji demonstracyjnych
  • Przeprowadzenie warsztatów
  • Przygotowanie i przekazanie raportu oraz omówienie go z kierownictwem firmy

Wartość dla klienta

Usługa skupia się nie tylko na technologiach, lecz na firmie, jej priorytetach, modelu organizacyjnym i modelu jej funkcjonowania.

W wyniku usługi, przedsiębiorstwo otrzymuje raport z informacją na temat możliwych scenariuszy działania oraz informacji odnośnie portfolio usług Silesia Smart Systems, które warto rozważyć w kolejnych etapach postępowania.

Więcej informacji