Pośrednictwo w identyfikacji partnerów zagranicznych dla projektów międzynarodowych

Opis usługi

poza usługami Projektu EDIH-SILESIA

Etapy usługi

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wartość dla klienta

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Więcej informacji

EU