Doradztwo w zakresie cyfryzacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem MŚP

Opis usługi

Usługa doradcza, mająca na celu weryfikację potencjału technicznego i kompetencyjnego w przedsiębiorstwie, w postaci audytu w dwóch obszarach: produkcji i zarządzania zasobami ludzkimi (HR).

Usługa ma na celu określenie gotowości do wdrożenia rozwiązań cyfrowych uwzględniających specyfikę i gotowość danej organizacji. Realizacja usługi zakończona zostanie raportem zawierającym mapę transformacji cyfrowej wraz z propozycją możliwości jej sfinansowania.

Etapy usługi

ETAPY REALIZACJI USŁUGI


1. MODUŁ I DORADCZY:
• Wariant 1: Moduł doradczy – audyt w obszarze optymalizacji procesów produkcyjnych i kompetencji w zakresie gotowości do cyfryzacji przedsiębiorstwa
• Wariant 2: Moduł doradczy - audyt procesów optymalizacji procesów w obszarze HR w zakresie gotowości do cyfryzacji przedsiębiorstwa
Każdy z wariantów uwzględnia analizę ekonomiczną możliwości wdrożenia rozwiązań, które zostały objętym audytem.

2. MODUŁ II WARSZTATOWY/ IMPLEMENTACJA:
• warsztat budowania modeli biznesu z uwzględnieniem scenariuszy transformacji cyfrowej dla wariantu 1 lub wariantu 2

MODUŁ DORADCZY oraz MODUŁ WARSZTATOWY zakończone są przygotowaniem raportu końcowego
i przekazaniem go klientowi.

Wartość dla klienta

  • Wiedza potrzebna do podejmowania decyzji w zakresie sposobu przeprowadzenia cyfryzacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem w obszarze produkcji lub zarządzania zasobami ludzkimi (HR);
  • Wzrost kompetencji pracowników;
  • Raport końcowy zawierający mapę transformacji cyfrowej organizacji i możliwości skorzystania z usług w ramach filaru w celu wdrożenia poszczególnych etapów.

Więcej informacji