Plan transformacji cyfrowej dla przedsiębiorstw Medtechzania przedsiębiorstwem MŚP

Opis usługi

Usługa doradcza mająca na celu weryfikację potencjału technicznego i kompetencyjnego przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie audytu w dwóch obszarach: produkcji i zarządzania zasobami ludzkimi (HR). Celem jest określenie gotowości do wdrożenia rozwiązań cyfrowych uwzględniających specyfikę i poziomu rozwoju danej organizacji.

Usługa jest zakończona raportem, zawierającym mapę transformacji cyfrowej wraz z propozycją możliwości jej sfinansowania.

Etapy usługi

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wartość dla klienta

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Więcej informacji

EU