Inteligentny dobór narzędzi wykorzystujących AI/VR i robotów - ocena ich przydatności w tworzeniu wyrobu medycznego – warsztaty, doradztwo, pokazy demo

Opis usługi

Usługa ma na celu zidentyfikowanie i wsparcie przedsiębiorstwa w rozwoju pomysłu na produkt/usługę lub wsparcie rozwoju istniejącego wyrobu/usługi w obszarze wyrobów medycznych, z wykorzystaniem technologii AI i VR, a także możliwości jakie daje optymalizacja procesów produkcyjnych, czy wykorzystania robotów.
Usługa jest odpowiedzią na wyzwania związane z koniecznością wdrożenia nowych właściwości i funkcjonalności dla wyrobów medycznych.
W ramach usługi przewiduje się wsparcie dla przedsiębiorstwa w postaci konsultacji, doradztwa, projektowania, a także możliwości skorzystania z pokazów demonstracyjnych.

Usługa podzielona jest na dwa moduły:
- MODUŁ DEMO
- MODUŁ DORADCZY, WARSZTATOWY

Etapy usługi

Praktyczne przedstawienie możliwości wynikających z automatyzacji i autonomizacji w obszarze zastosowań w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru sztucznej inteligencji i rozszerzonej rzeczywistości, w tym:
- MODUŁ DEMO: pokazy Demo mające na celu prezentację możliwości związanych z symulacją procesu optymalizacji produkcji, szczególnie dla obszaru medtech, w tym praktyczne zastosowania wybranych technologii
- MODUŁ DORADCZY: audyt procesów produkcyjnych i modeli biznesu
- MODUŁ DORADCZY-WARSZTATOWY: warsztaty związane ze zbudowaniem modelu biznesu z uwzględnieniem scenariuszy transformacji cyfrowej uwzględniające możliwości wdrożenia rozwiązań w obszarze autonomizacji i robotyzacji
- MODUŁ DORADCZY: doradztwo i wsparcie przy projektowaniu wyrobu medycznego metodami CAD/CAM oraz przy użyciu AI i VR
- MODUŁ DORADCZY: podsumowanie usługi, przygotowanie raportu końcowego i przekazanie go klientowi

Wartość dla klienta

  • Praktyczne zapoznanie się z możliwościami płynącymi z wykorzystania technik prototypowania AI i VR, jak i metody kreatywnego opracowywania innowacji produktowych
  • Wiedza pracowników z zakresu technik prototypowania AI i VR, jak i metody kreatywnego opracowywania innowacji produktowych
  • Dokumentacja techniczna i wyniki testu prototypu
  • Propozycja nowego modelu biznesu
  • Raport zawierający informację odnośnie zaproponowanych technologii wykonania docelowego produktu

Więcej informacji