Plan działania (roadmap for digitalisation) – usługa doradcza w zakresie finansowania procesu cyfryzacji przedsiębiorstwa

Opis usługi

Usługa doradcza realizowana w oparciu o metodykę przygotowaną przez GAPR, uwzględniająca nie tylko aspekty związane ze wskazaniem możliwości finansowania procesu cyfryzacji przedsiębiorstwa, ale również, w zależności od potrzeb instytucji/przedsiębiorstwa, usługa obejmująca krótką analizę finansową klienta oraz wskazanie potencjalnych źródeł finansowania działalności (m.in. ulgi podatkowe, leasing, fundusze pożyczkowe, kredyty), tzw. analiza wewnętrznych i zewnętrznych możliwości finansowania inwestycji. Integralnym elementem usługi jest komponent, tzw. audyt dotacyjny - ocena możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy europejskich. Efektem audytu jest raport zawierający dostosowany do potrzeb instytucji/przedsiębiorstwa wykaz programów unijnych wraz z ich charakterystyką, m.in. przedstawienie warunków ubiegania się o dofinansowanie, wskazanie możliwych do poniesienia wydatków w ramach projektu, wysokości uzyskanego dofinansowania, wkładu własnego oraz zaprezentowanie aktualnych harmonogramów naborów wniosków.

Etapy usługi

Wartość dla klienta

  • usługa jest odpowiedzią na wyzwania związane z koniecznością cyfryzacji przedsiębiorstw;
  • wiedza nabyta przez przedsiębiorców i ich pracowników uczestniczących w usłudze, wzrost ich kompetencji;
  • raport końcowy zawierający możliwości skorzystania z dostępnych źródeł finansowania inwestycji.

Więcej informacji