Wdrożenie nowoczesnej metody wytwarzania struktur kompozytowych w oparciu o technologię automatycznego układania prepregów węglowych (CFRP) – demonstracja proof of concept

Opis usługi

Usługa ma na celu wsparcie przedsiębiorstw przy wdrożeniu technologii na bazie linii technologicznej ATL z dodatkowym wykorzystaniem zrobotyzowanego efektora końcowego do układania preimpregnatów kompozytowych w docelowych foremnikach.

Technologie wytwarzania struktur kompozytowych, składających się z polimeru i włókien węglowych, charakteryzują się dużą pracochłonnością, gdyż wiele procesów wytwórczych jest realizowanych manualnie. Jednakże stały rozwój materiałów kompozytowych i ich coraz bardziej powszechne wdrożenie do przemysłu doprowadziło do rozwoju zautomatyzowanych technologii produkcyjnych. Jedną z nich jest technologia ATL tj. Automated Tape Laying. Polega ona na tym, iż do układania poszczególnych warstw włókien węglowych wykorzystuje się automat z wieloosiową głowicą rozwijająco-układającą, która w sposób bardziej efektywny i precyzyjny zastępuje manualną pracę człowieka.

Etapy usługi

 • Dobór materiałów podstawowych
 • Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej 3D
 • Opracowanie oprzyrządowania produkcyjnego 3D
 • Wykonanie oprzyrządowania produkcyjnego
 • Wytworzenie surowcowych materiałów kompozytowych CFRP o określonych parametrach użytkowych i mechanicznych
 • Demonstracja zautomatyzowanego procesu:
  • wytworzenie preformy z materiałów kompozytowych CFRP na bazie linii technologicznej ATL (automated tape laying)
  • ułożenie preformy kompozytowej w docelowym oprzyrządowaniu produkcyjnym (foremniku) przy pomocy robota przemysłowego i dedykowanego efektora końcowego (chwytaka mainpulatora)
  • utwardzenie struktury kompozytowej w autoklawie (kontrolowany komputerowo proces polimeryzacji)
  • ułożenie preformy kompozytowej w docelowym oprzyrządowaniu produkcyjnym (foremniku) przy pomocy robota przemysłowego i dedykowanego efektora końcowego (chwytaka mainpulatora)
 • Omówienie wyników demonstracji z klientem i określenie dalszych działań

Wartość dla klienta

 • Dzięki zautomatyzowaniu procesów produkcyjnych możliwe będzie uzyskanie do 50% większej wydajności, a zastosowanie prepregów kompozytowych jako surowców do produkcji pozwoli na znaczącą poprawę właściwości mechanicznych i wytrzymałościowych gotowych elementów
 • Kompleksowa obsługa
 • Redukcja odpadów produkcyjnych dzięki optymalizacji projektowania

Więcej informacji