Doradztwo techniczne, symulacja i testowanie procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu ramion robotycznych

Opis usługi

Usługa obejmuje:

  • audyt technologiczny w zakresie potrzeb automatyzacji procesów produkcyjnych, poziomu dojrzałości technologicznej i kompetencyjnej oraz określenia luki kompetencyjnej personelu przedsiębiorstwa;
  • dostęp do demonstratora w postaci dwóch ramion robotycznych firmy Epson – typu SCARA i 6-osiowe – z możliwością testowania rozwiązań z zakresu automatyzacji produkcji, programowania linii produkcyjnych, pokazania możliwych kierunków ich programowania, następstwa operacji występujących po sobie z wykorzystaniem robotów, dopasowania procedur BHP przy obsłudze linii robotycznych i identyfikacji potencjalnych zysków i zagrożeń związanych z pracą robotów;
  • przygotowanie raportu zawierającego proponowane rozwiązania techniczne w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych (opcjonalnie: wraz z propozycją programu szkoleniowego w celu uzupełnienia luki kompetencyjnej wskazanej przez firmę podczas audytu technologicznego).

Etapy usługi

Wartość dla klienta

  • Zwiększenie świadomości i wiedzy przedsiębiorców i przyszłych inżynierów na temat możliwości technologicznych, zasad stosowania, potrzeb i korzyści jakie daje automatyzacja procesów produkcyjnych;
  • Dostęp do stanowiska demonstracyjnego w postaci dwóch robotów firmy Epson (SCARA i 6-osiowy), a tym samym zapoznanie się z technologią oraz symulacja konkretnych procesów zgodna z wymaganiami firmy;
  • Raport z audytu w zakresie możliwości zastosowania automatyzacji we wskazanych przez klienta procesach produkcyjnych: rekomendacja dot. automatyzacji, rodzajów zastosowanych robotów, możliwych rozwiązań cenowych, uzupełnienia kompetencji pracowniczych.

Więcej informacji