Symulacja i testowanie procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu ramion robotycznych

Opis usługi

Usługa ma na celu symulację i testowanie procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu ramion robotycznych. Ma charakter demonstracyjny i jej celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy przedsiębiorców i przyszłych inżynierów na temat możliwości technologicznych, zasad stosowania, potrzeb i korzyści jakie daje automatyzacja procesów produkcyjnych.

Etapy usługi

  • Open day – 1 raz w miesiącu dzień otwarty w FabLab dla firm zainteresowanych wykorzystaniem zautomatyzowanych linii produkcyjnych
  • Audyt technologiczny w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych, poziomu dojrzałości technologicznej i kompetencyjnej i określenia luki kompetencyjnej personelu przedsiębiorstwa
  • Dostęp do demonstratora wyposażonego w dwa ramiona robotyczne, z możliwością testowania rozwiązań z zakresu automatyzacji produkcji, programowania linii produkcyjnych, pokazania możliwych kierunków ich programowania, następstwa operacji występujących po sobie z wykorzystaniem robotów, dopasowania procedur BHP przy obsłudze linii robotycznych i identyfikacji potencjalnych zysków i zagrożeń związanych z pracą robotów
  • Przygotowanie programu szkoleniowego (opcjonalnie jako uzupełnienie luki kompetencyjnej wykazanej podczas audytu technologicznego) oraz raportu zawierającego proponowane rozwiązania techniczne w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych

Wartość dla klienta

  • Wiedza na temat możliwości technologicznych, zasad stosowania, potrzeb i korzyści, jakie daje automatyzacja procesów produkcyjnych
  • Możliwość praktycznego ćwiczenia i testowania w ramach stanowiska demonstracyjnego wyposażonego w dwa roboty
  • Wiedza z zakresu podstaw programowania i obsługi robotów typu Scara i robotów sześcioosiowych
  • Raport z audytu w zakresie możliwości zastosowania automatyzacji wskazanych przez klienta procesów produkcyjnych: rekomendacje dotyczące automatyzacji, rodzajów zastosowanych robotów, możliwych rozwiązań cenowych, uzupełnienia kompetencji pracowniczych

Więcej informacji