Skanowanie 3D, inżynieria odwrotna oraz kontrola jakości procesów produkcyjnych

Opis usługi

Usługa ma na celu przeprowadzenie audytu w przedsiębiorstwie w zakresie wykorzystania skanerów światła widzialnego i niebieskiego do procesów skanowania i kontroli jakości produktów, a także inżynierii odwrotnej i odtworzeniowej. Efektem jest podniesienie kompetencji, wsparcie techniczne, konsultacje i doradztwo w realizacji projektów z zakresu inżynierii odwrotnej i kontroli jakości, przy wykorzystaniu nowoczesnych metod wizualnych.

W ramach usługi przewiduje się:

 1. Audyt kompetencji w zakresie umiejętności obsługi i wykorzystania skanerów 3D w procesie projektowania nowych produktów i wyrobów, przygotowywania prototypów, odtwarzania niedostępnych na rynku części zamiennych oraz zaginionej dokumentacji.
 2. Wsparcie inżynierskie w zakresie odtworzenia technicznego i wizualnego, w formie modelu 3D, elementu stanowiącego podstawę usługi, wsparcie w zakresie przygotowania modelu przestrzennego i przygotowanie fizycznego obiektu z wykorzystaniem urządzeń typu: drukarki 3D, wycinarka laserowa, ploter tnący, skanery światła oraz konsultacje, doradztwo i projektowanie.
 3. Techniczne wsparcie i doradztwo dla przedsiębiorstwa w zakresie typów i modeli skanerów 3D możliwych do zastosowania w procesie produkcji i kontroli jakości przedsiębiorstwa.

Etapy usługi

 1. Audyt kompetencji w zakresie umiejętności obsługi i wykorzystania skanerów 3D w procesie projektowania nowych produktów i wyrobów, przygotowywania prototypów oraz odtwarzania niedostępnych na rynku części zamiennych i zaginionej dokumentacji:
  • audyt przedsiębiorstwa w zakresie kompetencji personelu z wiedzy i umiejętności obsługi skanerów 3D
  • przygotowanie raportu z zakresu niezbędnego uzupełnienia kompetencji na poszczególnych stanowiskach pracy
  • przygotowanie planu i zakresu dedykowanego programu szkoleniowego
  • przeprowadzenie dedykowanego szkolenia dla pracowników
 2. Wsparcie inżynierskie w zakresie odtworzenia technicznego i wizualnego w formie modelu 3D elementu stanowiącego podstawę usługi, wsparcie w zakresie przygotowania modelu przestrzennego i przygotowanie fizycznego obiektu z wykorzystaniem urządzeń typu drukarki 3D, wycinarka laserowa, ploter tnący, skanery światła oraz konsultacje, doradztwo i projektowanie. 
  • warsztat w zakresie określenia właściwości funkcjonalnych elementu
  • wykonanie modelu przestrzennego
  • analiza właściwości fizycznych
  • wykonanie fizycznego elementu przy pomocy dostępnego sprzętu
  • konsultacja i doradztwo w zakresie możliwej technologii wykonania elementów\
  • odtworzenie dokumentacji technicznej
  • testowanie właściwości technicznych elementu
 3. Techniczne wsparcie i doradztwo dla przedsiębiorstwa w zakresie typów i modeli skanerów 3D możliwych do zastosowania w procesie produkcji i kontroli jakości przedsiębiorstwa.
  • audyt procesu produkcyjnego i stosowanych procedur kontroli jakości produktów.
  • opracowanie raportu i rekomendacji do zastosowania konkretnych modeli skanerów w procesie kontroli.
  • demonstracja możliwości zastosowania skanera na linii produkcyjnej/kontroli jakości przedsiębiorstwa

Wartość dla klienta

 • Szybka i sprawna analiza kompetencji pracowników w zakresie wykorzystania skanerów 3D;
 • Wyposażenie pracowników w umiejętności korzystania ze skanerów 3D;
 • Klient otrzyma: odtworzone, niedostępne na rynku elementy i części urządzeń; odtworzoną dokumentację techniczną elementów; raport końcowy, w tym: model cyfrowy, plik do druku, dokumentację techniczną, element doradczy i edukacyjny oraz demonstracje zastosowania nowoczesnych technologii optycznych kontroli jakości wykonanych produktów.

Więcej informacji