Demonstracja rozwiązań druku 3D w zakresie szybkiego prototypowania jako sposobu na optymalizację procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Opis usługi

Usługa ma na celu identyfikowanie pomysłu na produkt/ usługę lub prototyp z wykorzystaniem technik druku 3D. W ramach usługi przewiduje się wsparcie dla przedsiębiorstwa w postaci konsultacji, doradztwa, projektowania.

Usługa jest odpowiedzią na wyzwania dotyczące konieczności wdrożenia nowych produktów o specyficznych właściwościach i funkcjonalnościach, których prototypowanie, testowanie i wdrażanie, według tradycyjnych metod, trwałoby zbyt długo i nie spełniłoby oczekiwań cenowych klientów.

Etapy usługi

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wartość dla klienta

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Więcej informacji

EU