Od pomysłu do produktu – szybkie prototypowanie

Opis usługi

Usługa ma na celu identyfikowanie pomysłu na produkt/usługę lub prototyp z wykorzystaniem technik druku 3D. W ramach usługi przewiduje się wsparcie dla przedsiębiorstwa w postaci konsultacji, doradztwa, projektowania.

Usługa jest odpowiedzią na wyzwania dotyczące konieczności wdrożenia nowych produktów o specyficznych właściwościach i funkcjonalnościach, których prototypowanie, testowanie i wdrażanie, według tradycyjnych metod, trwałoby zbyt długo i nie spełniłoby oczekiwań cenowych klientów.

Etapy usługi

 • Audyt potencjału przedsiębiorstwa i luk kompetencyjnych dot. generowania innowacji produktowych;
 • Opcjonalnie: szkolenie uzupełniające luki kompetencyjne wiedzą i umiejętnościami w zakresie kreatywności i zarządzania innowacjami;
 • Kreatywny warsztat w zakresie design thinking (lub tożsamej metody) dla właściwego zwizualizowania produktu przez pryzmat potrzeb i oczekiwań docelowej grupy odbiorców/użytkowników;
 • Wykonanie modelu przestrzennego;
 • Wykonanie analizy właściwości fizycznych;
 • Wykonanie prototypu;
 • Konsultacja i doradztwo w zakresie możliwej technologii wykonania elementów;
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej dla stworzonego prototypu;
 • Testowanie wytrzymałości, ergonomii, designu;
 • Podsumowanie usługi, przygotowanie raportu końcowego i przekazanie go klientowi.

Wartość dla klienta

 • Praktyczne doświadczenie zalet wykorzystania technik druku 3D i metod kreatywnego opracowywania innowacji produktowych;
 • Wiedza nabyta przez pracowników uczestniczących w warsztacie i w szkoleniu;
 • Gotowy i działający prototyp wykonany za pomocą druku 3D, dokumentacja techniczna, wyniki testu prototypu;
 • Raport końcowy zawierający: model przestrzenny planowanego do produkcji produktu, dokumentację techniczną prototypu, proponowane technologie wykonania docelowego produktu na etapie produkcyjnym.

Więcej informacji