Wykonanie prototypowych partii materiałów z nowych gatunków stali przeznaczonych dla technologii przyrostowych

Opis usługi

Usługa dotyczy określenia możliwości zastosowania nowego gatunku stali do wytwarzania wytypowanych elementów metodą druku 3D, obecnie produkowanych przy użyciu standardowych technologii. Usługa obejmuje zakres prac, których celem jest opracowanie materiału i wyrobu, z zastosowaniem technologii wytwarzania metodą druku 3D oraz wytworzenie prototypowej partii materiału do testów.
Usługa jest skierowana do klientów, którzy z braku wiedzy o materiałach i możliwościach zastosowania technologii przyrostowych nie decydują się na ich wykorzystanie w produkcji. Utrzymując tradycyjne technologie ryzykują utratę pozycji na rynku z powodu rosnącej konkurencji, szczególnie zagranicznej.

Etapy usługi

  • Wytypowanie elementu produkowanego obecnie, który wykazuje specyficzne cechy do produkcji metodą druku 3D (skomplikowany kształt, niski uzysk materiałowy-duży odpad technologiczny, wysokie wymagania w zakresie jednorodności, wysoki koszt prototypowania).
  • Opracowanie zamienników materiałów dedykowanych dla technologii przyrostowych, w tym zaprojektowanie składu chemicznego, w celu ograniczenia dodatkowych operacji technologicznych po druku (obróbka cieplna, obróbka powierzchniowa).
  • Wykonanie materiału wsadowego w postaci prętów, drutów itp. do wytworzenia proszków metalicznych i badania jakości tych proszków.
  • Wykonanie testowych próbek do badań materiałowych z zastosowaniem technologii przyrostowych i badania, zgodnie z wymaganiami odbiorcy.
  • Przeprowadzenie szczegółowych badań materiałowych, obejmujących mikrostrukturę, skład chemiczny i fazowy oraz stan naprężeń.
  • Wykonanie prototypowych elementów, ich testy eksploatacyjne oraz badania po testach.

Wartość dla klienta

  • Propozycja nowego gatunku stali dedykowanego dla technologii przyrostowych w celu optymalizacji procesu wytwarzania w zakresie poprawy uzysku materiałowego, ograniczenia i/lub wyeliminowania dodatkowych operacji technologicznych
  • Prototypowa partia elementów z nowego materiału i wyniki ich badań, na podstawie których klient może podjąć decyzję odnośnie wdrażania techniki wytwarzania w oparciu o druk 3D z wykorzystaniem nowego materiału

Więcej informacji