Demonstracja technologii łukowych dla wytwarzania przyrostowego (uniwersalne urządzenia do spawania łukowego oraz wysokoenergetyczne urządzenia laserowe (CO2 i YAG) i elektronowe)

Opis usługi

Usługa ma na celu zaprezentowanie potencjału i ograniczeń związanych z technologią druku 3D. Kompleksowa oferta dotyczy zarówno technologii łukowych, z wykorzystaniem uniwersalnych łukowych urządzeń spawalniczych i stanowisk zrobotyzowanych, jak i urządzeń wysokoenergetycznych laserowych (CO2 i YAG) i elektronowych. W procesie deponowania można korzystać z materiałów w postaci drutu litego, drutu proszkowego oraz proszku. Do wytwarzania elementów demonstracyjnych można wykorzystać stale oraz stopy metali nieżelaznych.

 

Usługa obejmuje prezentacje gotowych elementów oraz samych procesów technologicznych. Zostaną przedstawione możliwości poszczególnych rozwiązań, wady i zalety oraz koszty związane z zakupem maszyn i urządzeń, wymagania w zakresie przeszkolenia pracowników - operatorów obsługujących urządzenia zgodnie z normami krajowymi oraz międzynarodowymi.

Etapy usługi

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wartość dla klienta

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Więcej informacji

EU