Wytwarzanie elementów drukiem 3D o szerokiej gamie wymiarowej oraz kształtu przy użyciu technologii spawalniczych: wiązki elektronów, wiązki laserowej, metod łukowych

Opis usługi

Usługa dotyczy zademonstrowania możliwości druku 3D elementów z technicznych stopów metali, przy użyciu urządzeń spawalniczych.
Usługa ma na celu przedstawienie technologii łukowych, z wykorzystaniem uniwersalnych łukowych urządzeń spawalniczych i stanowisk zrobotyzowanych oraz urządzeń wysokoenergetycznych laserowych (CO2 i YAG) i elektronowych.

Usługa obejmuje wytwarzanie próbnych elementów, jak również przeprowadzenie badań w aspekcie wykrywania defektów (niezgodności) materiałowych i własności mechanicznych. Do deponowania będą mogły być stosowane zarówno materiały w postaci drutu litego, drutu proszkowego, jak i proszku. Do wytwarzania elementów demonstracyjnych będą mogły być wykorzystane stale oraz stopy metali nieżelaznych o zdefiniowanym składzie chemicznym. Klient uzyska kompleksową informację w zakresie możliwości wytwarzania drukiem 3D materiałów litych przy użyciu wybranej technologii.

Etapy usługi

Usługa obejmuje:

  • wykonanie gotowych elementów próbnych o żądanej geometrii i wymiarach;
  • przeprowadzenie badań potwierdzających jakość wydrukowanego elementu - względem występowania niezgodności (defektów) materiałowych;
  • przygotowanie raportu wraz z zaleceniami oraz przekazanie go klientowi.

Wartość dla klienta

  • Wykorzystywana infrastruktura umożliwia wytworzenie elementów demonstracyjnych w skali laboratoryjnej oraz przemysłowej, co zezwala na przeniesienie wyników bezpośrednio w warunki rzeczywiste;
  • Kompleksowa wiedza na temat możliwości wytwarzania elementów prototypowych, przy wykorzystaniu technologii przyrostowych z użyciem uniwersalnych typowych urządzeń spawalniczych;
  • Po ustaleniu oczekiwanych wymagań co do składu chemicznego gotowego elementu i rodzaju wybranej technologii, klient będzie mógł uzyskać gotowy element próbny.

Więcej informacji