Demonstracja technologii druku 3D - technologie łukowe z wykorzystaniem uniwersalnych łukowych urządzeń spawalniczych oraz urządzeń wysokoenergetycznych laserowych (CO2 i YAG) i elektronowych.

Opis usługi

Usługa ma na celu przedstawienie możliwości oraz ograniczeń technologii druku 3D. Kompleksowa oferta dotyczy zarówno technologii łukowych, z wykorzystaniem uniwersalnych łukowych urządzeń spawalniczych i stanowisk zrobotyzowanych, oraz urządzeń wysokoenergetycznych laserowych (CO2 i YAG) i elektronowych. Do deponowania będą mogły być stosowane zarówno materiały w postaci drutu litego, drutu proszkowego oraz proszku. Do wytwarzania elementów demonstracyjnych można wykorzystać stale oraz stopy metali nieżelaznych.
Usługa obejmuje prezentacje gotowych elementów oraz samych procesów technologicznych. Zostaną przedstawione możliwości poszczególnych rozwiązań, wady i zalety oraz koszty związane z zakupem maszyn i urządzeń, wymagania w zakresie przeszkolenia pracowników – operatorów obsługujących urządzenia zgodnie z normami krajowymi oraz międzynarodowymi.

Etapy usługi

  • Przedstawienie możliwości i procedur badań nieniszczących oraz niszczących materiałów oraz elementów wytwarzanych technologiami przyrostowymi
  • Demonstracje możliwości wykorzystywania metod badań nieniszczących VT, MT, PT, UT, RT oraz ET w aspekcie przeprowadzenia wieloskalowej oceny jakości pod względem występowania niezgodności (defektów) materiałowych
  • Przedstawienie możliwości prowadzenia badań niszczących, potwierdzających zakładane i wymagane własności mechaniczne materiału, również w temperaturach obniżonych, jak i podwyższonych
  • Badania niszczące metalograficzne (mikroskopia świetlna), pomiary twardości, badania wytrzymałości statycznej i dynamicznej, wyznaczenie pracy łamania
  • Przedstawienie procedur wykonywania poszczególnych badań w aspekcie spełnienia wymagań norm
  • Przedstawienie możliwości procesu optymalizacji procesu szybkiego prototypowania poprzez wykorzystanie modelowania numerycznego MES

Wartość dla klienta

  • Wykorzystywana infrastruktura umożliwia wytworzenie elementów demonstracyjnych w skali przemysłowej, co umożliwia przeniesienie wyników bezpośrednio w warunki rzeczywiste
  • Kompleksowa wiedza na temat możliwości wytwarzania elementów technologiami przyrostowymi przy wykorzystaniu uniwersalnych typowych urządzeń spawalniczych
  • Przegląd technologii wraz z prezentacją wad i zalet każdej z nich, wymaganiami w zakresie wyposażenia w aspekcie kosztów inwestycyjnych i wymagań dla personelu
  • Raport z zaleceniami, który pozwoli klientowi na podjęcie decyzji odnośnie inwestycji związanej z wybraną technologią

Więcej informacji