Demonstracja procesu wytwarzania 3D (z wykorzystaniem technologii spawalniczych) elementów o szerokim zakresie wymiarów i kształtów

Opis usługi

Usługa koncentruje się na demonstracji potencjału drukowania 3D elementów wykonanych z technicznych stopów metali, wykorzystując do tego urządzenia spawalnicze.

Usługa ma na celu przedstawienie technologii łukowych, z wykorzystaniem uniwersalnych łukowych urządzeń spawalniczych i stanowisk zrobotyzowanych oraz urządzeń wysokoenergetycznych laserowych (CO2 i YAG) i elektronowych.

Usługa obejmuje wytwarzanie próbnych elementów, jak również przeprowadzenie badań w aspekcie wykrywania defektów (niezgodności) materiałowych i własności mechanicznych. W procesie deponowania można zastosować materiały w postaci drutu litego, drutu proszkowego, jak i proszku. Wytwarzanie demonstracyjnych elementów obejmuje możliwość korzystania zarówno ze stali, jak i stopów metali nieżelaznych o dokładnie określonym składzie chemicznym.
Usługobiorca uzyska kompleksową informację w zakresie możliwości wytwarzania drukiem 3D materiałów litych przy użyciu wybranej technologii, co pozwoli mu lepiej zrozumieć potencjał procesu oraz dostosować go do własnych potrzeb.

Etapy usługi

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wartość dla klienta

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Więcej informacji

EU