Wytypowanie wyrobów, technologii, urządzeń oraz materiałów do prototypowania

Opis usługi

Usługa ma na celu określenie materiałów do prototypowania w zakresie potrzeb klienta w technologiach  druku 3D z drutów i proszków metalicznych oraz zademonstrowanie aktualnej oferty rozwiązań wraz z przedstawieniem typowych własności mechanicznych i fizycznych.

Etapy usługi

  • Określenie potrzeb i uwarunkowań u klienta, audyt techniczny;
  • Dobór materiałów wsadowych oraz przygotowanie sprzętu demonstracyjnego;
  • Wydruk demonstracyjny - WAAM i SLM;
  • Oferowanie własności mechanicznych i fizycznych oraz wytypowanie preferencyjnych wyrobów do prototypowania;
  • Spotkanie podsumowujące prace demonstracyjne, wraz z przekazaniem informacji klientowi.

Wartość dla klienta

  • Informacja dotycząca asortymentu materiałów wsadowych możliwych do zastosowania w procesie WAAM;
  • Informacja na temat technologii wytwarzania materiałów wsadowych w postaci drutów lub proszków;
  • Informacja odnośnie kosztów wytwarzania materiałów wsadowych do procesu WAAM i SLM;
  • Raport z zaleceniami, na podstawie których klient może podejmować decyzję odnośnie inwestycji w technologię druku 3D z wykorzystaniem proszków metalicznych.

Więcej informacji