Zalety i ograniczenia druku 3D (technologia WAAM i SLM) w porównaniu do klasycznego wytwarzania - pokaz, doradztwo

Opis usługi

Usługa o charakterze szkoleniowo-demonstracyjnym ma na celu zdefiniowanie potrzeb klienta w zakresie druku 3D z drutów i proszków metalicznych oraz zademonstrowanie potencjalnych rozwiązań wraz ze szkoleniem na bazie sprzętu demonstracyjnego.

Etapy usługi

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wartość dla klienta

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Więcej informacji

EU