Zalety i ograniczenia druku 3D w porównaniu do wytwarzania klasycznego (szkolenie i demonstracja technik WAAM i SLM)

Opis usługi

Usługa szkoleniowo-demonstracyjna ma na celu zdefiniowanie potrzeb klienta w zakresie druku 3D z drutów i proszków metalicznych oraz zademonstrowanie potencjalnych rozwiązań wraz ze szkoleniem na bazie sprzętu demonstracyjnego.
Usługa skierowana jest do przedsiębiorstw stojących przed wyzwaniami związanymi z wysokim ryzykiem inwestowania w technologię, dla której nie wykazano jeszcze opłacalności na szeroką skalę.

Etapy usługi

  • Spotkanie rozpoznawcze z klientem w celu określenia potrzeb;
  • Przygotowanie materiałów i sprzętu demonstracyjnego zgodnych z potrzebami klienta;
  • Szkolenie dotyczące druku 3D metodą WAAM, SLM;
  • Demonstracja możliwości wykonania druku 3D metodą WAAM, SLM;
  • Spotkanie podsumowujące prace demonstracyjne wraz z przekazaniem raportu klientowi.

Wartość dla klienta

  • Wiedza na temat technologii WAAM i SLM;
  • Informacja na temat możliwości zastosowania technologii WAAM i SLM w działalności przedsiębiorstwa;
  • Możliwość testowania potencjalnych zastosowań;
  • Informacja odnośnie adekwatności wykonania szczegółowej analizy w ramach zaawansowanych usług demonstracyjnych.

Więcej informacji