Wykorzystanie narzędzi bezpiecznego transferu informacji w przedsiębiorstwie

Opis usługi

Wiele firm nie zdaje sobie sprawy z ryzyk związanych z brakiem odpowiednich zabezpieczeń w obszarze cyberbezpieczeństwa. Ataki hakerskie mogą prowadzić do utraty cennych danych, zakłóceń w funkcjonowaniu firmy oraz konieczności płacenia okupu za odszyfrowanie informacji.

Oferowana usługa to jednodniowe szkolenie, które skupia się na prezentacji koncepcji zapewniających bezpieczne przesyłanie danych w ruchu sieciowym. Tematyka szkolenia będzie omówiona z perspektywy zarówno użytkowników systemów IT, jak i administratorów IT, co pozwoli kompleksowo zrozumieć zagadnienia związane z bezpieczeństwem przesyłania danych. W ramach szkolenia zostaną przedstawione gotowe narzędzia, umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa szyfrowania transmisji, oraz ogólne koncepcje i dobre praktyki związane z wdrażaniem kompleksowych rozwiązań.

Etapy usługi

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wartość dla klienta

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Więcej informacji

EU