Konsultacje w zakresie stosowania narzędzi bezpiecznego przesyłu informacji w przedsiębiorstwie

Opis usługi

Usługa w formie szkolenia jednodniowego, w ramach którego zostaną przedstawione koncepcje na bezpieczne przesyłanie danych w ruchu sieciowym.
Tematyka zostanie przedstawiona zarówno z perspektywy użytkownika systemów IT, jak i administratorów IT, co zapewnia kompleksowe omówienie zagadnień bezpiecznego przesyłania danych.

Etapy usługi

  • Prezentacja gotowych narzędzi, dzięki którym możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa szyfrowania transmisji oraz ogólne koncepcje i dobre praktyki przy wdrażaniu kompleksowych rozwiązań.

Wartość dla klienta

  • Wiedza odnośnie aspektów takich jak: bezpieczna komunikacja, przesyłanie plików i załączników e-mail, szyfrowanie plików, e-maili i ich załączników, weryfikowanie bezpiecznej transmisji do stron WWW czy stosowanie podpisu kryptograficznego
  • Wiedza o aspektach takich jak: kluczowe zagadnienie przy wdrażaniu PKI, wybór protokołu VPN, dobre praktyki konfigurowania VPN, konfiguracja SSL/TLS dla usług sieciowych, bezpieczne deszyfrowanie ruchu sieciowego.

Więcej informacji