Testowanie metod instrumentalnych do ciągłej kontroli jakości kruszyw, materiałów sypkich i proszkowych z wykorzystaniem różnych narzędzi

Opis usługi

Usługa polega na testowaniu i demonstracji rozwiązań w zakresie metod kontroli jakości kruszyw, materiałów sypkich i pylistych. Dobór metody uzależniony jest od specyfiki mierzonego materiału, jak i wymagań dotyczących niepewności pomiaru.

Usługa obejmuje zaproponowanie optymalnej metody pomiarowej oraz weryfikację założeń na podstawie badań przeprowadzonych na stanowiskach pomiarowych oraz w Laboratorium Urządzeń Gazometrycznych CBC Łukasiewicz EMAG.

Celem usługi jest demonstracja poszczególnych rozwiązań z uwzględnieniem ich wad i zalet oraz analiza i przygotowanie założeń/wytycznych dla procesu technologicznego.

 

Etapy usługi

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wartość dla klienta

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Więcej informacji

EU