Przetestowanie instrumentalnych metod kontroli jakości kruszyw, materiałów sypkich i pylistych z wykorzystaniem różnych narzędzi – w układach pomiarowych i regulacji procesów produkcyjnych

Opis usługi

Usługa ma na celu testowanie i demonstrację rozwiązań w zakresie metod kontroli jakości kruszyw, materiałów sypkich i pylistych. Dobór metody uzależniony jest od specyfiki mierzonego materiału, jak i wymagań dotyczących niepewności pomiaru.

Usługa obejmuje zaproponowanie optymalnej metody pomiarowej oraz weryfikację założeń na podstawie badań przeprowadzonych na stanowiskach pomiarowych oraz w Laboratorium Urządzeń Gazometrycznych CBC Łukasiewicz-EMAG. Celem usługi jest demonstracja poszczególnych rozwiązań z uwzględnieniem ich wad i zalet oraz analiza i przygotowanie założeń/wytycznych dla procesu technologicznego.

 

Etapy usługi

  • Zapoznanie się z dokumentacją istniejącej lub planowanej linii technologicznej klienta
  • Kalibracja urządzeń pomiarowych na podstawie dostarczonych próbek klienta
  • Identyfikacja algorytmu działania w sprzężeniu z automatyką procesu
  • Demonstracja metod pomiarowych (pod nadzorem Inspektora Ochrony Radiologicznej)
  • Opracowanie raportu dla danej Technologii wraz z założeniami

Wartość dla klienta

  • Raport zawierający analizę zastosowania właściwych rozwiązań w zakresie metod i urządzeń do pomiarów jakościowych, których zastosowanie zapewni optymalizację procesów produkcji i wzbogacania, a tym samym produkt o zakładanej jakości
  • Klient unika kosztów związanych z wyborem nieodpowiedniego urządzenia pomiarowego, kosztów ponownej modyfikacji instalacji, a także kosztów związanych z reklamacjami odbiorcy produktu. 
  • Informacja, która pozwala klientowi wprowadzić w swoim procesie technologicznym rozwiązania skutecznie monitorujące w czasie rzeczywistym jakość wytwarzanych, bądź wykorzystywanych produktów

Więcej informacji