Go digital -ocena poziomu gotowości do transformacji cyfrowej wraz z planem działań

Opis usługi

Usługa ma na celu ocenę gotowości przedsiębiorstwa do planowania i przeprowadzenia transformacji cyfrowej oraz przygotowanie planu z działaniami, które warto podjąć w procesie przygotowawczym przed dokonaniem inwestycji w nowe rozwiązania związane z transformacją cyfrową przedsiębiorstwa.
Usługa może zostać uzupełniona o kolejne fazy audytów specjalistycznych w zakresie: automatyki i robotyki, cyberbezpieczeństwa, technologii przyrostowych/druku 3D.

Etapy usługi

 • Spotkanie z kierownictwem klienta w celu przedstawienia procesu realizacji usługi wraz z wytypowaniem osób, które będą zaangażowane w proces z ramienia przedsiębiorstwa
 • Wypełnienie przez pracowników klienta formularza audytowego online
 • Analiza wyników formularza i przygotowanie materiałów do oględzin i warsztatów
 • Przeprowadzenie oględzin w wybranych obszarach przedsiębiorstwa klienta i warsztatów z pracownikami
 • Przygotowanie podsumowania oględzin i wyników warsztatów
 • Przeprowadzenie warsztatu w celu określenia pożądanych scenariuszy transformacji i opracowania planu działań
 • Przygotowanie planu działań i omówienie go z klientem

Wartość dla klienta

 • Przekrojowa ocena poziomu gotowości transformacji cyfrowej
 • Praktyczna dyskusja na temat roli rozwiązań technologicznych z uwzględnieniem priorytetów, modelu organizacyjnego i modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Zalecenia opierające się na realnych możliwościach zastosowania technologii cyfrowych, z uwzględnieniem aspektów finansowych i organizacyjnych
 • Plan działań z informacją odnośnie działań przygotowawczych, które warto wdrożyć przed rozpoczęciem transformacji cyfrowej

Więcej informacji