Demonstracja i doradztwo w zakresie modelowania systemów mechatronicznych i mechanicznych

Opis usługi

Usługi szkoleniowe o zróżnicowanym poziomie szczegółowości przedstawianych zagadnień:

  • Usługi szkoleniowe podstawowe: dotyczą głównie istoty oraz korzyści cyfryzacji w obszarze modelowania systemów mechatronicznych i mechanicznych dla potrzeb ich projektowania, diagnostyki czy sterowania. Grupę docelową stanowią podmioty, które chcą wprowadzić komputerowe techniki modelowania w procesie kształtowania wartości produktu.
  • Usługi szkoleniowe o wyższym stopniu specjalizacji: skierowane do podmiotów zamierzających stosować (bądź już stosujących) określone rozwiązania komputerowe w zakresie modelowania i symulacji systemów mechatronicznych i mechanicznych. Odbiorca z założenia ma sprecyzowane potrzeby, lecz nie zna pełnej charakterystyki dostępnych narzędzi. Skorzystanie z usługi pozwoli uzyskać od podstaw lub uzupełnić kompetencje w zakresie posługiwania się nimi.
  • Usługi doradztwa: dotyczą wyboru, procesu wdrożenia, jak i stosowania metod oraz narzędzi modelowania i symulacji.

Etapy usługi

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wartość dla klienta

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

EU