Test before invest - doradztwo w zakresie modelowanie systemów mechatronicznych i mechanicznych (doradztwo z elementami szkolenia)

Opis usługi

Usługi szkoleniowe o zróżnicowanym poziomie szczegółowości przedstawianych zagadnień.

Usługa szkoleniowa podstawowa: dotyczy przede wszystkim istoty i korzyści cyfryzacji w obszarze modelowania systemów mechatronicznych i mechanicznych do potrzeb ich projektowania, diagnostyki czy sterowania. Grupę docelową stanowią podmioty chcące wprowadzić komputerowe techniki modelowania w procesie kształtowania wartości produktu. Potencjalny odbiorca cechuje się brakiem doświadczenia w wyborze oraz stosowaniu nowoczesnych narzędzi modelowania.

Usługa szkoleniowa o wyższym stopniu specjalizacji: skierowana do podmiotów zamierzających stosować, bądź już stosujących określone rozwiązania komputerowe w zakresie modelowania i symulacji systemów mechatronicznych i mechanicznych. Odbiorca z założenia ma sprecyzowane potrzeby, lecz nie zna pełnej charakterystyki dostępnych narzędzi. Skorzystanie z usługi pozwoliłoby uzyskać od podstaw lub uzupełnić kompetencje w zakresie posługiwania się nimi.

Usługi doradztwa: dotyczą wyboru, procesu wdrożenia, jak i stosowania metod oraz narzędzi modelowania i symulacji.

Etapy usługi

 • Usługi szkoleniowe:
  - szkolenie w wymiarze podstawowym powiązane jest demonstracją rozwiązań technicznych i ma charakter wykładowy z elementami treningu praktycznego
  - szkolenie w wymiarze zaawansowanym ma charakter treningu praktycznego z elementami wykładowymi

 

 • Usługi doradztwa:
  - analiza potrzeb klienta
  - przygotowanie planu działań
  - identyfikacja potencalnego dostawcy
  - pośredniczenie w nawiązaniu współpracy

Wartość dla klienta

 • Informacja o dobrych praktykach w zakresie modelowania systemów mechatronicznych i mechanicznych
 • Poznanie nowych ścieżek zastosowań powstających w wyniku modelowania danych cyfrowych, co pozwoli na identyfikację i zmianę niewłaściwych nawyków w rozpatrywanym procesie, hamujących skorzystanie z pełni jego wartości
 • Wyeliminowanie lub zredukowanie problemów, które w przedmiotowym obszarze mogą istnieć w przedsiębiorstwie
 • Wiedza o potencjalnych partnerach wdrożeniowych na rynku