Praktyczne warsztaty z zakresu silnego uwierzytelniania ze szczególnym uwzględnieniem metod i systemów biometrycznych

Opis usługi

Usługa polegająca na przedstawieniu i omówieniu możliwych do zastosowania w przedsiębiorstwie systemów silnego uwierzytelniania, w tym rozwiązań dwuczynnikowego (lub wieloczynnikowego) uwierzytelniania oraz systemów biometrycznych.

Etapy usługi

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wartość dla klienta

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Więcej informacji

EU