Warsztat na temat silnego uwierzytelniania ze szczególnym uwzględnieniem metod oraz systemów biometrycznych

Opis usługi

Usługa ma na celu przedstawienie i omówienie możliwych do zastosowania w przedsiębiorstwie systemów silnego uwierzytelniania, w tym rozwiązań dwuczynnikowego (lub wieloczynnikowego) uwierzytelniania oraz systemów biometrycznych. 

Etapy usługi

  • Analiza wymagań klienta
  • Przeprowadzenie warsztatu
  • Przygotowanie raportu z zaleceniami i przekazanie go klientowi

Wartość dla klienta

  • Informacja na temat sposobu udoskonalenia rozwiązań z zakresu systemów dostępu stosowanych u klienta

Więcej informacji