Badania symulacyjne biomechaniki żuchwy, implantów i protez

Opis usługi

Badania skierowane na nowe wdrożenie i/lub analizę i poprawę istniejących w ramach konsultacji, doradztwa, badań symulacyjnych, projektowania.

Zakres usługi to kompleksowe opracowanie koncepcji rozwiązania lub badania symulacyjne według zleconej koncepcji prowadzone poprzez kolejne działania lub wybrane przez zleceniodawcę:

 • doradztwo koncepcyjne, opracowanie produktu w zakresie szeroko rozumianej inżynierii stomatologicznej i chirurgii twarzowo-szczękowej, zarówno produktów konstrukcyjnych, jak również wsparcie w zakresie wdrażania innowacyjnych usługami leczenia stomatologicznego i chirurgicznego
 • opracowanie metod badawczych potrzebnych na etapie wdrożenia
 • opracowane technologii wdrożenia
 • badania symulacyjne modeli numerycznych układu i modeli laboratoryjnych, optymalizacja konstrukcji
 • wykonanie prototypów i analiza funkcjonalności
 • badania aktualnego stanu techniki
 • opracowanie raportu w postaci oceny porównawczej względem innych znanych rozwiązań

Etapy usługi

 • Proces prac demonstracyjnych i doradztwa koncepcyjnego przygotowany będzie na podstawie koncepcji klienta i zawiera następujące etapy:
  • opracowanie metod badawczych potrzebnych na etapie wdrożenia
  • opracowanie technologii wdrożenia
  • badania symulacyjne modeli numerycznych układu i modeli laboratoryjnych, optymalizacja konstrukcji
  • wykonanie prototypów i analiza funkcjonalności
  • przygotowanie raportu w postaci oceny porównawczej względem innych znanych rozwiązań

Wartość dla klienta

 • Informacja dotycząca wprowadzenia nowej cyfrowej metodologii opracowania i stosowania materiałów i technologii druku 3D w stomatologii
 • Kompleksowa obsługa od koncepcji, poprzez badania demonstracyjne i doradztwo wdrożeniowe
 • W przypadku usługi leczenia dokona zostanie ocena wpływu procedury leczniczej na biomechanikę narządu żucia (zwłaszcza stawy skroniowo-żuchwowe) i/lub twarzo-czaszkę
 • Klient dostaje wsparcie i ocenę możliwości wdrożenia technologii symulacji FEA i RP 3D w zakresie wytrzymałości biomateriałów dla określonego produktu/technologii
 • Klient dostaje opracowanie wdrożenia w firmie technologii FEA/ RP 3D w celu podjęcia przez nią lub rozwoju własnych działań R&D bazujących na tej technologii