Budowa bliźniaka cyfrowego urządzeń medycznych i/lub implantów oraz analiza wariantów rozwiązań konstrukcyjnych i wirtualne prototypowanie przy użyciu modelowania numerycznego procesów przepływu krwi oraz wymiany ciepła w organizmach żywych

Opis usługi

Sztuczna inteligencja w obszarze diagnostyki medycznej i urządzeń medycznych

Bliźniak cyfrowy - Digital Twin urządzenia medycznego i/lub implantu zostanie opracowany w celu symulacji jego działania w środowisku wirtualnym naśladującym warunki rzeczywiste (in vivo). Modele numeryczne zaimplementowane w Digital Twin będą walidowane z pomiarami wykonanymi przy użyciu modeli fizycznych w Laboratorium Inżynierii Biomedycznej. Zatwierdzony model cyfrowy zostanie następnie wykorzystany do testowania różnych możliwych prototypów i warunków ich działania. Usługi mogą obejmować np. adaptację i dostosowanie różnych technologii i produktów, testowanie i eksperymentowanie z technologiami bliźniaków cyfrowych.

Etapy usługi

  • Analiza i identyfikacja potrzeb klienta,
  • Propozycja aplikacji Digital Twin, która odpowiada potrzebom klienta,
  • Wygenerowanie modelu numerycznego Digital Twin,
  • Przeprowadzenie pomiarów laboratoryjnych kluczowych parametrów modelu,
  • Walidacja wygenerowanego modelu Digital Twin na podstawie danych pomiarowych,
  • Analiza wybranego projektu/geometrii urządzenia medycznego/ implantu.

Wartość dla klienta

Zgodnie z załozeniem klient otrzyma przeanalizowane wyniki 4 alternatywnych wirtualnych prototypów testowanych z wykorzystaniem Digital Twin

W wyniku tej usługi klient otrzyma model swojego produktu w postaci cyfrowego bliźniaka. Taki cyfrowy model może być wykorzystany do wirtualnego testowania nowych projektów, wyboru optymalnych rozwiązań, a także jako część badań klinicznych wymaganych przez organy nadzorujące. W przyszłości będzie można również przeprowadzać dalsze symulacje (usługa komercyjna).

Więcej informacji