Projektowanie i analiza farmakoforów dla biologicznie czynnych związków z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji

Opis usługi

Sztuczna inteligencja w obszarze diagnostyki medycznej i urządzeń medycznych

W ramach usługi wykonane zostanie zaprojektowanie zbioru farmakoforów umożliwiających wyselekcjonowanie z baz danych związków biologicznie aktywnych ukierunkowanych na określony cel molekularny. Do zaprojektowania farmakoforów wykorzystane zostanie autorskie oprogramowanie pozwalające na predykcję miejsc wiążących w receptorze na podstawie symulacji dynamiki molekularnej w środowisku kosolwentów i oparte o sztuczną inteligencję rozwiązania optymalizujące przestrzenny rozkład cech definiujących farmakofor. 

Etapy usługi

Wartość dla klienta

W wyniku realizacji usługi klient otrzyma zestaw farmakoforów pozwalających na przeszukiwanie dowolnych baz danych związków biologicznie aktywnych (lub też projektowanie struktur chemicznych we własnym zakresie) i wybór/budowę aktywnych i selektywnych inhibitorów lub związków o wysokiej aktywności biologicznej i fizykochemicznej.

Klient będzie w stanie podejmować następujące działania w ramach procesu transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie: optymalizacja procesu projektowania leków, inhibitorów, związków biologicznie czynnych.

Więcej informacji