Testy diagnostyczne z wykorzystaniem wielkoskalowych danych molekularnych i metod sztucznej inteligencji

Opis usługi

Sztuczna inteligencja w obszarze diagnostyki medycznej i urządzeń medycznych

Usługa polega na stworzeniu indywidualnych narzędzi do diagnostyki i planowania terapii z wykorzystaniem danych różnego pochodzenia. Do budowy systemu zostaną wykorzystanie najnowsze techniki i metody dostosowane do konkretnego problemu.  

Etapy usługi

  • Zebranie informacji i przygotowanie danych do analizy
  • Normalizacja danych
  • Budowa klasyfikatora, w szczególności selekcja istotnych cech i budowa klasyfikacji
  • Walidacja klasyfikatora i wyznaczenie parametrów modelu w poparciu o wskaźniki jakości klasyfikacji
  • Budowa aplikacji do klasyfikacji w środowisku biomedycznym

Wartość dla klienta

W wyniku realizacji usługi klient otrzyma prototyp technologii oraz wsparcie w zakresie wiedzy dziedzinowej w procesie przeprowadzenia transferu technologii.

Klient będzie w stanie podejmować następujące działania w ramach procesu transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie:

Wspomaganie procesu diagnostycznego, w zakresie analizy danych otrzymanych technikami wysokoprzepustowymi, i przy użyciu metod sztucznej inteligencji

Opracowanie raportów dotyczących jakości analizowanych próbek

Więcej informacji