Wirtualny patolog (VIP) – sztuczne inteligencja w skwantyfikowanej analizie obrazów 2D i 3D

Opis usługi

AI medtech

Zawartość guza /podtypowanie guza


Rozszerzona diagnostyka zaawansowanego gruczolakoraka płuca wykonywana przez patologa przeglądającego wycinki tkanki barwione hematoksyliną i eozyną w mikroskopie świetlnym obejmuje ocenę zawartości guza  i odsetka 6 podtypów.

 

Etapy usługi

Wartość dla klienta

W wyniku realizacji usługi klient otrzymuje prototyp technologii oraz wsparcie w zakresie wiedzy dziedzinowej w procesie przeprowadzenia transferu technologii

Klient moze podjąć następujące działania w ramach procesu transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie:

Wspomaganie procesu diagnostycznego w zakresie analizy obrazów 2D i 3D

Opracowanie dokumentacji medycznej w zakresie opisu obrazów

Więcej informacji