Doradztwo w zakresie zastosowania systemów wspomagania decyzji AI w projektach inwestycyjnych i skalowalnych

Opis usługi

Usługa polegająca na opracowaniu prototypowego rozwiązania oceny przedinwestycyjnej projektu z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji (AI).

Metody AI dają możliwość uwzględnienia wielu zmiennych projektowych, z dużą ilością zbiorów danych ilościowych i jakościowych, nawet takich, które mają charakter niepełny i niepewny. Zastosowanie wspomagania przy podejmowaniu decyzji, w oparciu o metody AI, pozwoli na efektywną ocenę przedinwestycyjną projektu.

Etapy usługi

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wartość dla klienta

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Więcej informacji

EU