Opracowanie efektywnego sposobu oceny przed inwestycyjnej projektu

Opis usługi

Usługa polega na opracowaniu prototypowego rozwiązania oceny przedinwestycyjnej projektu z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji.

Metody sztucznej inteligencji dają możliwość uwzględnienia wielu zmiennych projektowych z dużą ilością zbiorów danych ilościowych i jakościowych, które mają także charakter danych niepełnych i niepewnych. Zastosowanie wspomagania podejmowania decyzji w oparciu o wyniki zastosowanych metod sztucznej inteligencji pozwoli na efektywną ocenę przedinwestycyjną projektu.

Etapy usługi

  • Identyfikacja danych ilościowych i jakościowych zastosowanych rozwiązań podobnych w zakresie danego projektu
  • Analiza i ocena ograniczeń oraz kryteriów: technicznych, ekonomicznych dla realizowanego przedsięwzięcia
  • Ocena kompletności i pewności pozyskanych zbiorów danych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji
  • Ocena wrażliwości wykorzystanych metod sztucznej inteligencji
  • Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie oceny projektu z zastosowaniem wybranych modeli i metod sztucznej inteligencji

Wartość dla klienta

W wyniku realizacji usługi klient otrzyma opracowanie w postaci raportu z zastosowania metod sztucznej inteligencji dla potrzeb wspomagania podejmowania decyzji w zakresie efektywnej oceny przedinwestycyjnej dotyczącej projektu.

W wyniku realizacji usługi klient będzie w stanie podejmować następujące działania w ramach procesu transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie: projektowanie nowych rozwiązań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji; prognozowania na podstawie zgromadzonych danych; poszukiwanie nowych obszarów, w których wykorzystanie sztucznej inteligencji będzie efektywne biznesowo.

Więcej informacji