Doradztwo w zakresie doboru technik druku 3D, materiałów i maszyn drukujących

Opis usługi

Usługa polega na dopasowaniu do potrzeb klienta techniki druku 3D, materiałów oraz maszyn drukujących spełniających wymogi klienta.

Etapy usługi

  • Analiza wymagań technicznych i jakościowych klienta względem produktu
  • Dobór potencjalnych technologii druku 3D i omówienie opcji z klientem
  • Przygotowanie raportu wskazującego zalecaną metodę druku lub alternatywne metody wytworzenia elementu oraz przekazanie go klientowi

Wartość dla klienta

  • Raport z wytycznymi dotyczącymi wyboru technologii druku 3D, najlepiej dostosowanej do potrzeb klienta
  • Propozycja alternatywnej metody wykonania części/elementu