Train the trainer z zakresu druku 3D i szybkiego prototypowania – dla sektora publicznego

Opis usługi

Usługa szkoleniowa skierowana do nauczycieli, ma na celu przekazanie umiejętności i wskazówek szkoleniowych dotyczących druku 3D i szybkie prototypowanie, tak aby uczestnicy po odbytym szkoleniu mogli przekazywać swoją wiedzę dalej.
Szkolenie dedykowane jest dla sektora publicznego, w szczególności sektora edukacji (nauczycieli szkół technicznych oraz wykładowców uczelni technicznych) i prowadzone będzie w formule train the trainer, dzięki czemu klient po jego ukończeniu będzie mógł przekazywać dalej nabytą wiedzę.
Szkolenie może być również skierowane do innych jednostek publicznych i stowarzyszeń, które planują prowadzenie działań związanych z przekazywaniem wiedzy na temat druku 3D.
Usługa obejmować będzie część teoretyczną i praktyczną. W ramach usługi stworzone zostaną także rekomendacje dla danej instytucji w zakresie ewentualnego zakupu sprzętu związanego z tematyką szkolenia.

Etapy usługi

  • Audyt potrzeb szkoleniowych przed rozpoczęciem szkolenia
  • Część teoretyczna – wprowadzenie do tematu druku 3D i szybkiego prototypowania, przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania tych technologii, dostępnych na rynku materiałów i metod drukowania
  • Część praktyczna – zajęcia praktyczne w zakresie druku 3D, obsługi drukarki 3D, modelowania przestrzennego, szybkiego prototypowania
  • Stworzenie rekomendacji dla instytucji w zakresie zakupu sprzętu, który umożliwi kontynuowanie nauki i prowadzenie dalszych szkoleń
  • Podsumowanie i przekazanie podręcznika umożliwiającego prowadzenie zajęć

Wartość dla klienta

  • Wiedza i umiejętności w zakresie wykorzystania druku 3D i szybkiego prototypowania
  • Podręcznik, który stanowi podstawę realizacji dalszych szkoleń
  • Rekomendacje dotyczące zakupu sprzętu dopasowanego do potrzeb szkoleniowych klienta i jego grup docelowych

Więcej informacji