Train the trainer z zakresu druku 3D i szybkiego prototypowania – dla sektora publicznego

Opis usługi

Usługa szkoleniowa, dedykowana sektorowi publicznemu, w szczególności – sektorowi edukacji (nauczycielom szkół technicznych oraz wykładowcom uczelni technicznych), mająca na celu przekazanie umiejętności i wskazówek szkoleniowych dotyczących druku 3D i szybkiego prototypowania. Szkolenie prowadzone w formule ‘train the trainer’, dzięki czemu uczestnik, po jego ukończeniu, będzie mógł przekazywać dalej nabytą wiedzę.

Usługa może być również skierowana do innych jednostek publicznych i stowarzyszeń, które planują prowadzenie działań związanych z przekazywaniem wiedzy na temat druku 3D.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. W ramach usługi stworzone zostaną także rekomendacje dla danej instytucji w zakresie ewentualnego zakupu sprzętu związanego z tematyką szkolenia.

Usługa dostępna po indywidualnej konsultacji. W celu omówienia szczegółów, prosimy o kontakt: Patrycja Węgrzyn, tel. +48 504 410 806, e-mail: pwegrzyn@arrsa.pl

Etapy usługi

Usługa dostępna po indywidualnej konsultacji. W celu omówienia szczegółów, prosimy o kontakt: Patrycja Węgrzyn, tel. +48 504 410 806, e-mail: pwegrzyn@arrsa.pl

Wartość dla klienta

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Więcej informacji

EU