Wykonanie prototypowych partii materiałów z nowych stopów TiAl i nadstopów Ni przeznaczonych dla technologii przyrostowych

Opis usługi

Usługa dotyczy określenia możliwości zastosowania nowego stopu TiAl i/lub nadstopu Ni do wytwarzania wytypowanych elementów metodą druku 3D, obecnie produkowanych przy użyciu standardowych technologii.
Usługa obejmie zakres prac, których celem jest kompleksowe opracowanie materiału i wyrobu z zastosowaniem technologii wytwarzania metodą druku 3D oraz wytworzenie prototypowej partii materiału do testów.
Usługa jest skierowana do klientów, którzy z braku wiedzy o materiałach i możliwościach zastosowania technologii przyrostowych nie decydują się na ich wykorzystanie w produkcji. Utrzymując tradycyjne technologie ryzykują utratę pozycji na rynku z powodu rosnącej konkurencji, szczególnie zagranicznej.

Etapy usługi

  • Wytypowanie elementu produkowanego obecnie, który wykazuje specyficzne cechy do produkcji metodą druku 3D (skomplikowany kształt, niski uzysk materiałowy-duży odpad technologiczny, wysokie wymagania w zakresie jednorodności, wysoki koszt prototypowania).
  • Opracowanie zamienników materiałów dedykowanych dla technologii przyrostowych, w tym zaprojektowanie składu chemicznego w celu ograniczenia dodatkowych operacji technologicznych po druku (obróbka cieplna, obróbka powierzchniowa).
  • Wykonanie materiału wsadowego w postaci prętów, drutów itp. do wytworzenia proszków metalicznych i badania jakości tych proszków.
  • Wykonanie testowych próbek do badań materiałowych z zastosowaniem technologii przyrostowych i badania, zgodnie z wymaganiami odbiorcy.
  • Przeprowadzenie szczegółowych badań materiałowych, obejmujących mikrostrukturę, skład chemiczny i fazowy oraz stan naprężeń.
  • Wykonanie prototypowych elementów, ich testy eksploatacyjne oraz badania po testach.

Wartość dla klienta

  • Propozycja nowego stopu TiAl lub nadstopu Ni, dedykowanego dla technologii przyrostowych, w celu optymalizacji procesu wytwarzania w zakresie poprawy uzysku materiałowego, ograniczenia i/lub wyeliminowania dodatkowych operacji technologicznych
  • Prototypowa partia elementów z nowego materiału i wyniki ich badań, na podstawie których klient może podjąć dezycję odnośnie wdrażania techniki wytwarzania w oparciu o druk 3D, z wykorzystaniem nowego materiału

Więcej informacji