Demonstracja możliwości szybkiego prototypowania wyrobu na przykładzie zrealizowanych projektów dla potrzeb pracy badawczej w innowacyjnym przedsiębiorstwie

Opis usługi

Usługa ma na celu przekonania klienta do uelastycznienia procesów produkcji wyrobów poprzez wdrażania procesów wytwarzania metodą WAAM, SLM oraz podnoszenie świadomości klientów poprzez ich bezpośrednie zaangażowanie w procesie.

Etapy usługi

  • Określenie potrzeb i uwarunkowań u klienta, audyt techniczny
  • Dobór materiałów wsadowych
  • Przygotowanie modeli cyfrowych do produkcji
  • Wykonanie modeli – WAAM, SLM
  • Analiza własności mechanicznych i fizycznych materiału
  • Spotkanie podsumowujące prace demonstracyjne i doradcze, wraz z przekazaniem raportu klientowi

Wartość dla klienta

  • Informacja dotycząca asortymentu materiałów wsadowych możliwych do zastosowania w procesie WAAM
  • Informacja na temat technologii wytwarzania materiałów wsadowych w postaci drutów lub proszków
  • Informacja odnośnie kosztów wytwarzania materiałów wsadowych do procesu WAAM i SLM
  • Raport z zaleceniami na podstawie których klient może podejmować decyzję odnośnie inwestycji w technologię druku 3D z wykorzystaniem proszków metalicznych

Więcej informacji