Zastosowanie technologii przyrostowych do poprawy funkcjonalności wyrobów

Opis usługi

Usługa ma na celu przekonanie klienta do uelastycznienia procesów produkcji wyrobów poprzez wdrażania procesów wytwarzania metodą WAAM, SLM oraz podnoszenie świadomości klientów poprzez ich bezpośrednie zaangażowanie w procesie.

Etapy usługi

  • Określenie potrzeb i uwarunkowań u klienta, audyt techniczny
  • Dobór materiałów wsadowych
  • Przygotowanie modeli cyfrowych do produkcji
  • Wykonanie modeli – WAAM, SLM
  • Analiza własności mechanicznych i fizycznych materiału
  • Spotkanie podsumowujące prace demonstracyjne i doradcze, wraz z przekazaniem raportu klientowi

Wartość dla klienta

  • Informacja dotycząca asortymentu materiałów wsadowych możliwych do zastosowania w procesie WAAM
  • Informacja na temat technologii wytwarzania materiałów wsadowych w postaci drutów lub proszków
  • Informacja odnośnie kosztów wytwarzania materiałów wsadowych do procesu WAAM i SLM
  • Raport z zaleceniami pozwalającymi klientowi na podjęcie decyzji odnośnie inwestycji w technologię druku 3D z wykorzystaniem proszków metalicznych

Więcej informacji