Demonstracja i opracowanie metody druku 3D z zastosowaniem technologii WAAM, SLM z uwzględnieniem uwarunkowań klienta i jego wyrobów

Opis usługi

Usługa ma na celu przekonanie klienta do uelastycznienia procesów produkcji wyrobów poprzez wdrażanie procesów wytwarzania metodą WAAM, SLM oraz cyfrowego modelowania.

Etapy usługi

 • Określenie potrzeb i uwarunkowań u klienta, audyt techniczny
 • Dobór materiałów wsadowych
 • Przygotowanie modeli cyfrowych do produkcji
 • Wykonanie modeli – WAAM, SLM
 • Analiza materiału
 • Analiza własności mechanicznych i/lub fizycznych
 • Analizy opłacalności ekonomicznej
 • Spotkanie podsumowujące prace demonstracyjne i doradcze, wraz z przekazaniem raportu klientowi

Wartość dla klienta

 • Informacja na temat opłacalności zastosowania technologii przyrostowych w stosunku do obecnie stosowanych technologii konwencjonalnych
 • Wyniki analizy porównawczej właściwości mechanicznych/ fizycznych oraz strukturalnych wyrobu wytworzonego technologią przyrostową oraz produktu wykonywanego technologią konwencjonalną
 • Raport z zaleceniami na podstawie których klient może podejmować decyzję odnośnie inwestycji w technologię druku 3D z wykorzystaniem proszków metalicznych

Więcej informacji