Doradztwo z zakresu nowoczesnych technik automatycznej kontroli jakości

Opis usługi

Usługa ma na celu przeprowadzenie specjalistycznego doradztwa technicznego i wdrożeniowego z zakresu stosowania nowoczesnych technik pomiarowych do kontroli jakości procesów.

Etapy usługi

  • Analiza problemu klienta i ocena możliwości aplikacji systemów automatycznej oceny jakości
  • Opracowanie wytycznych dotyczących architektury układów pomiarowych i systemów akwizycji danych
  • Opracowanie wytycznych dotyczących doboru komponentów układów pomiarowych i akwizycji danych
  • Opracowanie wytycznych dotyczących opracowania algorytmów sterowania, przetwarzanie, archiwizacja oraz wizualizacja danych pomiarowych
  • Demonstracja oprogramowania do sterowania oraz akwizycji i przetwarzania danych
  • Opcja: wsparcie przy uruchomieniu i walidacji opracowanego systemu automatycznej kontroli jakości
  • Opracowanie raportu i przekazanie go klientowi

Wartość dla klienta

  • Wsparcie przy opracowaniu i uruchomieniu systemu automatycznej kontroli jakości, spersonalizowanego pod kątem potrzeb i wymagań klienta
  • Raport z wytycznymi odnośnie wdrożenia procesu automatyzacji kontroli jakości