Rozwój kompetencji dla specjalistów HR i liderów zespołów w zakresie współpracy pracownik-cobot

Opis usługi

Usługa z zakresu doradztwa technicznego i wdrożeniowego polegająca na przeprowadzeniu warsztatu w wariancie I lub II:

I Warsztaty adaptacyjne dla pracowników klienta pracujących z robotami, programy rozwoju kompetencji dla specjalistów HR i team liderów

II Współpraca człowieka z cobotem (ergonomia, metody programowania cobotów)

Etapy usługi

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wartość dla klienta

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

EU