Warsztaty adaptacyjne dla pracowników pracujących z robotami

Opis usługi

Usługa z zakresu doradztwa technicznego i wdrożeniowego polega na przeprowadzeniu warsztatu w wariancie I lub II:
I) Warsztaty adaptacyjne dla pracowników klienta pracujących z robotami, programy rozwoju kompetencji dla specjalistów HR i team-liderów.
II) Współpraca człowieka z cobotem (ergonomia, metody programowania cobotów).
Każdy z wariantów szkolenia trwa 16 godzin

Etapy usługi

Wariant 1 - Program szkolenia:
1. Postęp społeczny i technologiczny – kierunki zmian
2. Program dla specjalistów HR: 4.0. bez frustracji
3. Poziomy mentalne dla wdrażanych rozwiązań Przemysłu 4.0.
4. Rozwijanie gotowości technologicznej wśród załogi
5. Diagnostyka kompetencji przyszłości
6. Rozwijanie kompetencji 4.0.
7. Przykłady treningów adaptacyjnych dla pracowników korzystających z rozwiązań 4.0.
8. Przykład programów treningowych kompetencji liderskich 4.0.

Wariant 2 - Program szkolenia:
1. Człowiek i obawy przed cobotami
2. Zasady pracy zespołów organicznych i nieorganicznych
3. Uwarunkowania pracy z cobotem
4. Układ zawodowy człowieka z cobotem
5. Ewolucja człowieka i cobota
6. Kreowanie środowiska pracy człowiek – cobot
7. Zmiana proporcji, środowiska pracy w kontekście ergonomii
8. Synchronizacja i obciążenie w pracy 4.0.
9. Satysfakcja ze współpracy z cobotem
10. Diagnostyka i kreowanie kompetencji do współpracy z cobotem
11. Trener cobotów – zasady pracy

Wartość dla klienta

  • Wiedza z zakresu współpracy pracowników i adaptacji do współpracy z robotem lub cobotem
  • Raport wskazujący zalecane materiały dostosowane do potrzeb klienta