Doradztwo z zakresu treningu operatorów maszyn i robotów z wykorzystaniem wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości

Opis usługi

Usługa polega na doradztwie w zakresie przygotowania stanowiska osadzonego w wirtualnej rzeczywistości, umożliwiającego przeprowadzenie wstępnego szkolenia z obsługi stanowisk na linii montażowej dla operatorów maszyn i robotów. Doradztwo obejmuje, między innymi, wybór sprzętu, metod i technologii tworzenia modeli 3D na potrzeby systemów poszerzonej rzeczywistości oraz metodologii wykorzystania rozwiązań VR w szkoleniu pracowników.

Etapy usługi

  • Ocena możliwości zastosowania rozwiązań VR w przedsiębiorstwie w kontekście treningu operatorów
  • Przeprowadzenie demonstracyjnych szkoleń dla zapoznania się z technologią VR
  • Konsultacje z klientem i doradztwo w zakresie doboru sprzętu, metod i technologii dla potrzeb konkretnego rozwiązania
  • Opracowanie raportu i przekazanie go klientowi

Wartość dla klienta

  • Wiedza dotycząca uruchomienia w przedsiębiorstwie stanowisk do szkolenia operatorów z wykorzystaniem technologii VR, co zminimalizuje ryzyko związane z opóźnieniami w montażu oraz ryzyko potencjalnych wypadków na stanowiskach pracy
  • Raport z zaleceniami, pozwalający klientowi podjąć decyzję odnośnie wdrożenia rozwiązań wirtualnej rzeczywistości lub poszerzonej rzeczywistości w ramach procesów szkoleniowych w organizacji