Szkolenie z zakresu praktycznych aspektów uczenia maszynowego wraz z analizą możliwości zastosowań w obszarze bezpieczeństwa organizacyjnego i teleinformatycznego organizacji

Opis usługi

Usługa ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu aktualnych osiągnięć w obszarze uczenia maszynowego wraz z omówieniem możliwości aplikacyjnych w obszarze bezpieczeństwa organizacyjnego i teleinformatycznego.

Etapy usługi

  • Analiza wymagań klienta
  • Przeprowadzenie szkolenia

Wartość dla klienta

  • Zwiększenie świadomości uczestników szkolenia w zakresie możliwości jakie daje uczenie maszynowe
  • Udoskonalenie organizacji pod kątem procesowym