Praktyczne aspekty uczenia maszynowego wraz z analizą możliwych zastosowań w obszarze bezpieczeństwa organizacyjnego i teleinformatycznego

Opis usługi

Usługa polegająca na przekazaniu wiedzy z zakresu aktualnych osiągnięć w obszarze uczenia maszynowego wraz z omówieniem możliwości aplikacyjnych w obszarze bezpieczeństwa organizacyjnego i teleinformatycznego. 

Etapy usługi

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wartość dla klienta

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

EU