Audyt technologiczny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji

Opis usługi

Usługa polega na przeprowadzeniu audytu technologicznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.

Etapy usługi

  • Analiza wymagań klienta
  • Przeprowadzenie audytu
  • Przygotowanie raportu z audytu i przekazanie go klientowi

Wartość dla klienta

  • Informacja o stopniu dojrzałości technicznych środków stosowanych w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • Informacja odnośnie procesu unowocześnienia realizowanych procesów podstawowych i głównych zarządzania informacjami, z wykorzystaniem technologii informatycznych