Szkolenie: Go digital

Opis usługi

Szkolenie ma na celu przedstawienie aspektów cyfryzacji przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem trendów w zakresie technologii cyfrowych, jak i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, również w kontekście modelu biznesowego.

Szkolenie jest dedykowane dla: kierownictwa, specjalistów zaangażowanych w procesy: IT, produkcji, logistyki, marketingu i handlu, zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju produktu.

W trakcie szkolenia poruszane będą takie aspekty jak: planowanie i organizacja pracy, procesy zarządzania i podejmowania decyzji, zarządzanie relacjami z dostawcami i klientami, gromadzenie, przetwarzanie i zarządzanie danymi, bezpieczeństwo w sieci, kompetencje cyfrowe pracowników.

W ramach szkolenia przewiduje się sesje warsztatowe w celu wygenerowania pomysłów związanych z obszarami, w których wdrożenie rozwiązań cyfrowych mogłoby stanowić wartość dodaną dla organizacji.

Etapy usługi

  • Zapoznanie się z profilem klienta i dopasowanie treści szkolenia do specyfiki klienta
  • Przeprowadzenie szkolenia w budynku EDIH-SILESIA lub w siedzibie klienta
  • Przygotowanie raportu z zaleceniami dla klienta i omówienie go z klientem

Wartość dla klienta

  • Możliwość omówienia z „neutralnym partnerem” potencjalnych scenariuszy rozwoju firmy w oparciu o rozwiązania cyfrowe
  • Przegląd dostępnych rozwiązań cyfrowych
  • Możliwość wysondowania wśród specjalistów w firmie jakie jest nastawienie pracowników do procesów transformacji
  • Raport z zaleceniami wraz z informacją odnośnie możliwości współpracy ze specjalistami w jednym z dedykowanych obszarów specjalistycznych

Więcej informacji